top of page

Apel Przewodniczącego WMA o odpowiednią kompensację dla lekarzy, którzy zachorowali na COVID-19
2 grudnia 2020 r., w przeddzień dwudniowej sesji specjalnej Zgromadzenia ONZ poświęconej pandemii COVID-19, Światowe Stowarzyszenie Lekarzy (World Medical Association), którego Naczelna Izba Lekarska jest członkiem, zaapelowało o ustanowienie odpowiedniej kompensacji dla lekarzy, którzy zachorowali na COVID-19.

Przewodniczący WMA dr David Barbe podkreślił, że niezbędnym jest, aby COVID-19 uznano za chorobę zawodową, a także, aby zapewniono lekarzom oraz innym pracownikom medycznym, którzy zachorowali na COVID-19, całościowe i pełne pokrycie utraconych dochodów, kosztów leczenia i rehabilitacji oraz opieki nad osobami pozostającymi na ich utrzymaniu w przypadku śmierci.


Polskie Ministerstwo Zdrowia uznało chorobę zakaźną wywołaną wirusem SARS-CoV-2 jako chorobę zawodową, jeżeli w wyniku oceny warunków pracy można stwierdzić bezspornie lub z wysokim prawdopodobieństwem, że została ona spowodowana działaniem czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy albo w związku ze sposobem wykonywania pracy – więcej:


https://nil.org.pl/aktualnosci/4746-mz-uznaje-covid-19-za-chorobe-zawodowa

https://nil.org.pl/aktualnosci/4758-pismo-z-mz-o-uznaniu-covid-19-za-chorobe-zawodowa


Była to m.in. odpowiedź na apel Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej z 30 marca 2020 r. w tej sprawie.


Przewodniczący WMA zwrócił także uwagę, że niektóre kraje z pewnością radzą sobie lepiej niż inne, jednak ochrona dla personelu medycznego musi być zapewniona w sposób ciągły, a osoby dotknięte chorobą potrzebują tej ochrony bezzwłocznie.


Pełna treść informacji prasowej


https://www.wma.net/news-post/physician-victims-of-covid-19-should-be-properly-compensated/bottom of page