top of page

Charakterystyka choroby COVID-19, objawy oraz skutki zdrowotne

Stan pandemii COVID-19 trwa już ponad rok. Jest to czas, który przyniósł nowe doświadczenia związane z istotą choroby COVID-19 i pokazał, że diagnozowanie oraz leczenie zespołów chorobowych występujących po jej przebyciu będzie stanowiło istotny element terapii w nadchodzących latach.Świadomi tego klinicyści w ramach inicjatywy „Nauka przeciw pandemii” opracowali białą księgę pt. „Charakterystyka choroby COVID-19, objawy oraz skutki zdrowotne. Rekomendacje i doświadczenia polskich klinicystów”. Jest to pierwsza tak kompleksowa publikacja dotycząca wieloukładowych objawów, najbardziej powszechnych powikłań i rekomendacji terapeutycznych po zakażeniu wirusem SARS-CoV-2.


Zagrożenia płynące z zakażenia wirusem SARS-CoV-2 to nie tylko to, co dzieje się w fazie ostrej choroby. Poważne i odległe w czasie powikłania mogą dotykać dużego odsetka osób, które przechorowały COVID-19. Dzięki wytężonej pracy klinicystów i naukowców wiadomo już coraz więcej o zespole long COVID-19 i post-COVID-19, czyli o utrzymujących się bardzo długo, a być może nawet trwałych, objawach chorobowych. Rehabilitacja i leczenie tych pacjentów będzie nie lada wyzwaniem dla systemu opieki zdrowotnej.


Ponieważ brak wiedzy opartej na faktach naukowych może sprzyjać dezinformacji, zespół kilkunastu klinicystów i naukowców z kluczowych dziedzin medycyny i biologii przygotował białą księgę pod tytułem „Charakterystyka choroby COVID-19, objawy oraz skutki zdrowotne. Rekomendacje i doświadczenia polskich klinicystów”. Zawiera ona aktualną, zweryfikowaną wiedzę o objawach choroby COVID-19, jej powikłaniach oraz rekomendacjach terapeutycznych.

Na kanwie sukcesu pierwszej publikacji ekspertów zrzeszonych w inicjatywie „Nauka przeciw pandemii” i w oparciu o konieczność dalszej edukacji społeczeństwa oraz walki z dezinformacją, grono klinicystów postanowiło przedstawić szereg analiz i rekomendacji, mających realny wpływ na zdrowie Polaków, zarówno w niedalekiej, jak i długoterminowej perspektywie.

Publikacja powstała z inicjatywy prof. Andrzeja M. Fala, a wśród jej twórców znajdują się wybitni eksperci wielu kluczowych dziedzin medycyny i nauki:

 • Dr n. farm. Leszek Borkowski, farmakologia

 • Prof. Andrzej M. Fal (przewodniczący)

 • Prof. Krzysztof J. Filipiak, kardiologia

 • Dr Bożena Homola, pulmonologia

 • Prof. Zbigniew Hruby, nefrologia

 • Prof. Adam Kobayashi, neurologia

 • Prof. Bartosz Łoza, psychiatria

 • Prof. Andrzej Matyja, chirurgia

 • Prof. Piotr Pruszczyk, angiologia

 • Dr hab. n. med. Piotr Rzymski, biolog, immunologia

 • Prof. Jacek Szepietowski, dermatologia

 • Dr n. med. Konstanty Szułdrzyński, intensywna terapia, układ oddechowy

 • Prof. Jan Szczegielniak, fizjoterapia

 • Prof. Jacek Wysocki, pediatria

 • Prof. Joanna Zajkowska, choroby zakaźne

 • Dr n. o zdr. Sebastian Zduński, fizjoterapia

„Pomimo budowanej odporności zbiorowej należy mieć na uwadze miliony osób, które przechorowały już COVID-19 i mogą nie mieć świadomości na temat długofalowych skutków zdrowotnych choroby. Opracowana biała księga to pierwsze tak kompleksowe kompendium wiedzy dotyczące wieloukładowych objawów i najbardziej powszechnych powikłań zakażenia wirusem SARS-CoV-2. Podczas roku pandemii zebraliśmy dużo danych i jeszcze więcej doświadczeń dotyczących COVID-19, które pomogą nam w walce z tą chorobą i w leczeniu związanych z nią komplikacji.” – zapowiedział prof. Andrzej M. Fal.


Celem białej księgi jest holistyczne ukazanie długofalowych skutków zdrowotnych, jakie niesie ze sobą COVID-19. Publikacja to także źródło wiedzy dla osób, które przeszły COVID-19, a także systemu opieki zdrowotnej na temat diagnostyki i terapii w przypadku utrzymujących się objawów i powikłań.

Inicjatywę wspiera m.in. Naczelna Izba Lekarska, a wśród autorów białej księgi o szczepieniach, powstałej w ramach akcji, jest Prezes Naczelnej Rady Lekarskiej Andrzej Matyja.


Więcej o inicjatywie TUTAJ.


źródło: nil.org.pl---

reklama


www.dentaltube.academy - Twoje kursy w jednym miejscu!


bottom of page