top of page

Informacja po wczorajszym posiedzeniu Komisji Zdrowia Senatu RP

Informujemy, że wczoraj (8 grudnia) odbyło się posiedzenie Komisji Zdrowia Senatu RP poświęcone programowi szczepień przeciwko COVID-19 oraz rozpatrzeniu ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych. W posiedzeniu wziął udział Prezes NRL Andrzej Matyja.


W trakcie omawiania zamierzeń rządu dotyczących szczepień przeciwko COVID-19 przedstawiono informację o opublikowaniu dziś dokumentu pt. Narodowy Program Szczepień przeciw COVID-19. Dokument ten został opublikowany na stronie internetowej Kancelarii Prezesa Rady Ministrów i zostanie zaopiniowany przez Naczelną Radę Lekarską w najbliższy piątek.


W trakcie omawiania ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu zapewnienia w okresie ogłoszenia stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii kadr medycznych przedstawiciel Biura Legislacyjnego Senatu przedstawił bardzo długą listę zastrzeżeń do ustawy, w tym zastrzeżenia natury konstytucyjnej. Lista ta zbieżna była z uwagami zgłaszanymi do projektu tej ustawy przez Prezydium Naczelnej Rady Lekarskiej i prezentowanymi podczas prac w Komisji Zdrowia Sejmu.

Prezes Matyja w swoim wystąpieniu podkreślił, że ustawa stanowi zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów a jej treść wskazuje na to, że jest to ustawa nie o kadrach medycznych lecz o agencjach pośrednictwa pracy.


Komisja Zdrowia Senatu większością głosów podjęła uchwałę rekomendującą odrzucenie ustawy całości.


Posiedzenie Komisji Zdrowia Senatu RP - Senat Console


źródło: www.nil.org.pl

bottom of page