top of page

Marrodent wspiera Fundację Rak n’Roll w ramach akcji Practice Pink.

Marrodent już po raz trzeci organizuje akcję Practice Pink i wspiera walkę z rakiem. Przekazuje część środków ze sprzedaży różowych produktów ze swojej oferty Fundacji Rak n’Roll.


Firma wspiera tym samym badania tej organizacji non-profit, jej działania prewencyjne i wczesne wykrywanie choroby oraz pomaga poprawić dostęp do opieki zdrowotnej. Fundacja Rak’n’Roll zmienia schematy myślenia o chorobie nowotworowej i działa na rzecz poprawy jakości życia chorych na raka. Powstała ona w październiku 2009 roku. Klienci firmy Marrodent w tym roku do akcji będą mogli przyłączyć się w listopadzie.

„W ścisłej współpracy z naszymi klientami i partnerami, Henry Schein może znacząco przyczynić się do walki z rakiem na całym świecie. Ponieważ rak dotyka nas wszystkich w ten czy inny sposób, cieszymy się, że poprzez akcję Practice Pink zbliżamy się do osiągnięcia naszego wspólnego celu, jakim jest świat wolny od raka” – powiedział Artur Podolski, Managing Director w Marrodent Polska.

Akcja Practice Pink, realizowana od 14 lat, jest inicjatywą Henry Schein Cares - programu globalnej odpowiedzialności społecznej firmy. Henry Schein Cares opiera się na czterech filarach: angażowaniu członków zespołu Schein, aby wykorzystać ich potencjał, budzeniu odpowiedzialności poprzez wdrażanie etycznych praktyk biznesowych na wszystkich poziomach działalności firmy Henry Schein, promowaniu zrównoważonego rozwoju i rozszerzeniu dostępu do opieki zdrowotnej dla społeczności, w których jej poziom jest niedostateczny.

Wraz z organizacjami pozarządowymi i dostawcami w całej Ameryce Północnej i Europie, firma Henry Schein pomaga specjalistom z zakresu stomatologii i medycyny

w podnoszeniu świadomości profilaktyki raka piersi i innych nowotworów, oferując swoim klientom szeroki zakres tzw. różowych produktów, w tym materiały z zakresu opieki medycznej, produkty wykorzystywane w gabinecie, a także odzież.

bottom of page