top of page

Nie odbędzie się KRAKDENT w 2021 roku
Szanowni Państwo,

W godzinach popołudniowych 22 marca otrzymaliśmy od Ministra Zdrowia decyzję administracyjną, wydaną na podstawie art. 11h ust. 2 i ust. 4-5 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. poz. 1842, z późn. zm.), przedłużającą o kolejne miesiące (maj i czerwiec) funkcjonowanie szpitala tymczasowego w Międzynarodowym Centrum Targowo-Kongresowym EXPO Kraków. ​Decyzja ta, mająca znamiona działania siły wyższej, uniemożliwia nam zorganizowanie w planowanym czerwcowym terminie targów KRAKDENT®. Nie jest to dla nikogo – ani dla Państwa, ani dla nas – dobra wiadomość, aczkolwiek obserwując nie malejącą falę pandemii zrozumiała z punktu widzenia dobra społecznego. Nasza branża, żyjąca z organizacji spotkań (targów i kongresów) została bardzo dotkliwie dotknięta skutkami epidemii. W ubiegłym roku udało nam się zrealizować zaledwie kilka z kilkudziesięciu wydarzeń, nasz przychód w porównaniu do tego z roku 2019 zmalał o 75%. Dzięki posiadanym środkom na rozwój firmy, zawieszeniu spłacania rat kredytowych, dzięki wdrożonym oszczędnościom i ograniczeniom oraz pomocy z tzw. pierwszej tarczy antycovidowej trwamy nadal i planujemy realizację naszych jesiennych wydarzeń, nasze funkcjonowanie jest trudne, ale nie zagrożone. ​Mimo podejmowanych przez nas działań nie spotkamy się więc na targach KRAKDENT® w 2021 roku – zapraszamy na wiosnę 2022 roku, miejmy nadzieję, że już w normalnej rzeczywistości. Dokładny termin podamy wkrótce. Grażyna Grabowska Prezes Zarządu Targów w Krakowie Sp. z o.o.

bottom of page