top of page

Nowy termin zgłoszeń na szczepienia p. grypie dla dzieci lekarzy i lekarzy dentystów
Termin zgłaszania zapotrzebowania na bezpłatną szczepionkę przeciwko grypie dla dzieci i młodzieży personelu medycznego od 2 do 18 roku życia został wydłużony do 11.01.2021 r.


O akcji:


Dzięki rozmowom prowadzonym przez Prezesa Naczelnej Rady Lekarskiej, Prof. Andrzeja Matyję z Ministerstwem Zdrowia, resort może rozdysponować dla dzieci lekarzy w wieku od 2 do 18 lat bezpłatną donosową szczepionkę przeciwko grypie w ilości 10 000 sztuk (dawek).


Szczepionkę można zamówić bezpośrednio do punktów szczepień, które będą przeprowadzały kwalifikacje i szczepiły dzieci.


Aby zamówić szczepionkę należy przekazać wypełnioną listę dystrybucyjną podając w kolumnie „Ilość szczepionek” ilość sztuk (dawek) - na adres: m.andrejew@hipokrates.org najpóźniej do dnia 30 grudnia br.


Nie są wymagane żadne inne dokumenty, tylko wypełnienie listy z załącznika. Szczepionki przeznaczone są dla dzieci lekarzy i lekarzy dentystów.


Szczegóły dotyczące szczepionki:


Jedno opakowanie szczepionki zawiera 10 dawek. Pełne szczepienie obejmuje podanie dwóch dawek w odstępie jednego miesiąca. Zatem minimalne zamówienie z danego punktu szczepień musi obejmować 1 opakowanie – tj. pięcioro dzieci.


Podmiotem dostarczającym szczepionki i realizującym dystrybucję będzie Agencja Rezerw Materiałowych.


Szczepionka, którą Państwo otrzymają jest produktem „świeżo" wytworzonym. Dostarczany do Polski produkt ma jeszcze 75% terminu ważności.


Termin ważności szczepionki wynosi standardowo 18 tygodni, a termin ważności dostarczanych partii upływa dopiero w 2 połowie marca.


LISTA DO WYPEŁNIENIA


źródło: nil.org.pl

bottom of page