top of page

Od jutra obowiązkowe e-skierowania.

Od 8 stycznia 2021 r. wszystkie skierowania będą wystawiane w postaci elektronicznej.Po co nam e-skierowanie?


Najważniejszą korzyścią korzystania z e-skierowania jest to, że pacjent nie musi go dostarczyć osobiście – wystarczy rozmowa telefoniczna. Wprowadzenie e-skierowań daje również inne korzyści, takie jak m.in.:


  • zwiększone bezpieczeństwo pacjenta i ochrona jego danych osobowych

  • znika problem nieczytelności skierowań, zdarzający się przy wypisywaniu ręcznym

  • pacjent nie może e-skierowania zgubić ani przypadkowo zniszczyć

  • można śledzić historię leczenia w Internetowym Koncie Pacjenta


E-skierowanie możesz otrzymać w postaci:

  • SMS-a z 4 cyfrowym kodem

  • e-maila z pdf-em

  • wydruku informacyjnego e-skierowania

Żeby otrzymać e-skierowanie w postaci SMS-a lub e-maila, zaloguj się na Twoim Internetowym Koncie Pacjenta i wpisz numer telefonu lub adres e-mailowy.


Sprawdź, jak zalogować się na Internetowe Konto Pacjenta


E-skierowanie to kolejny – po m.in. Internetowym Koncie Pacjenta i e-recepcie – etap cyfryzacji ochrony zdrowia w Polsce. Umożliwia pełną elektroniczną obsługę procesu skierowania na leczenie – od momentu wystawienia skierowania do momentu realizacji.


źródło: https://pacjent.gov.pl/

źródło: https://www.gov.pl/


bottom of page