top of page

Po posiedzeniu Prezydium i Zarządu Głównego PTS

9 października – w formule hybrydowej – odbyły się posiedzenia Prezydium oraz Zarządu Głównego Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego.


Sytuacja związana z epidemią koronawirusa COVID-19 sprawiła, że po raz pierwszy w historii PTS, spotkanie władz towarzystwa odbyło się w formule hybrydowej. W praktyce oznaczało, to, że większość delegatów wzięło udział w posiedzeniach zdalnie, przez internet. W tradycyjnej formule uczestniczyło jedynie kilku członków ścisłego Prezydium, którzy odpowiedzialni byli za porządek obrad oraz ogólnopolską transmisję spotkania.


Podsumowanie wyjątkowego roku


Ten rok z pewnością przejdzie do historii polskiej stomatologii, a zatem i do historii PTSmówiła prof. Marzena Dominiak.


Wraz z Piotrem Flejszarem, dyrektorem Biura ZG, omówili najważniejsze projekty zrealizowane w 2020 roku. Większość z nich podjęto w celu wyposażenia polskich lekarzy dentystów, nie tylko członków PTS, w wiedzę oraz środki, do prowadzenia działalności leczniczej w pendemii COVID-19.


Dzięki wysiłkom wielu osób udało się m.in. opracować wartościowe rekomendacje dla gabinetów, centrum wiedzy o COVID-19 w stomatologii, drukowane materiały, filmy instruktażowe, mapę czynnych gabinetów czy platformę zakupową, w której środki ochrony indywidualnej dostępne są dla członków w specjalnych cenachwyliczał Piotr Flejszar.


Pierwsze półrocze 2020 roku udowodniło wszystkim, że silne towarzystwo naukowe potrzebne jest polskiej stomatologii. Mówienie o „sukcesach” w trudnym dla wszystkich czasie, nie może być oceniane jako pycha. To twarde fakty, których nie należy przemilczeć. Z projektów PTS czerpali dentyści, którzy nie są lub do pewnego momentu nie byli związani z nami. Mamy nadzieję, że przekonaliśmy ich do członkostwa i regularnego opłacania składek. Dla stabilnego funkcjonowania PTS to fundamentalne sprawy. Towarzystwo nie jest wyjątkiem i również boryka się ze skutkami kryzysu gospodarczego w kraju podkreślała prof. Dominiak.


Online na dłużej


Podczas spotkania władze PTS długo dyskutowały o potrzebie wyboru i zakupu narzędzi, które pozwolą prowadzić podobne spotkania zdalne w przyszłości.


Nikt nie wie, jak długo będziemy zmagać się z ograniczeniami jakie powoduje pandemia. Należy założyć, że to nie było ostatnie spotkanie online. Trzeba pamiętać o szkoleniach, które powinny być realizowane przez oddziały. Aby móc skutecznie to robić, potrzebne są dobre narzędzia informatycznewyjaśniał Piotr Flejszar.


Władze PTS zgodziły się, że należy podjąć wysiłek wyboru oraz zakupu technologii, która w nowej rzeczywistości pomoże realizować cele statutowe PTS. Założono jednocześnie, że coraz częstsze wykorzystanie nowych technologii nie powinno ograniczać nikomu udziału w szkoleniach lub zebraniach towarzystwa.


Warto odnotować, że jednym z wątków dyskusji o przyszłości szkoleń regionalnych, było powołanie dyrektorów ds. kształcenia, którzy odpowiedzialni będą za poziom kształcenia w oddziałach.


Sprawy bieżące


Wśród tematów bieżących, które omówiono podczas spotkania była likwidacja oddziału PTS w Pile, który nie może realizować w sposób pożądany swojej działalności. Efektem głosowania jest rozwiązanie oddziału i migracja członków do sąsiedzkich jednostek. Delegaci dyskutowali również o sprawach administracyjnych, kwestiach organizacyjnych i finansowych, w tym o wysokości składki PTS oraz nowych sposobach płatności.

Ważnym zagadnieniem była przyszłość wydawnictw PTS tj. „Protetyki Stomatologicznej” oraz „Czasopisma Stomatologicznego/Journal of Stomatology”. Redaktorzy prowadzący tytuły omówili stan aktualnych prac nad kolejnymi numerami oraz poziom cytowań. Niestety, pomimo rosnącego czytelnictwa obu tytułów, obie redakcje zmagają się z problemami natury finansowej.


Plany, plany


W części posiedzeń poświęconych przyszłości wiele mówiono o chęci o potrzebie kontaktów międzyludzkich, których brakuje w ostatnich miesiącach.


W dzisiejszej rzeczywistości planowanie trzeba obarczyć dużym ryzykiem, ale chcemy, aby w listopadzie 2021 roku odbyły się obchody 70-lecia PTS. Mocno liczymy, że sytuacja w kraju pozwoli nam zrealizować w ramach wydarzenia Bal Stomatologów, połączony ze zbiórką charytatywną. W Łodzi, do której zapraszamy już dziś, zgodnie z kalendarzem, przeprowadzimy również wybory do władz PTSzapowiada prof. Marzena Dominiak.


źródło: pts.net.plbottom of page