top of page

Próchnica dotyczy każdego - czy tak musi być?! Weź udział w Wyzwaniu!

Próchnica jest najbardziej rozprzestrzenioną chorobą na świecie i dotyka ludzi ze wszystkich grup wiekowych (Źródło: https://www.acffglobal.org/wcffday/wcff-day-2020/). Dla pacjentów w każdym wieku i na każdym etapie choroby można i należy podejmować działania profilaktyczne, a także lecznicze na rzecz zmniejszenia intensywności oraz frekwencji próchnicy.Aby efektywnie wpłynąć na redukcję próchnicy wystarczy, że wdrożysz schemat postępowania gabinetowego dla wszystkich pacjentów.Analizuj


Oceniaj ryzyko próchnicy podczas wizyty i wydawaj zalecenia - z Twoim zdaniem pacjenci naprawdę się liczą. Skorzystaj z Karty Oceny Ryzyka próchnicy - przedstaw pacjentowi czynniki ryzyka i zmotywuj do podjęcia niezbędnych działań.


Edukuj


Nie zakładaj, że pacjent "wie". Edukuj każdego pacjenta w celu uniknięcia próchnicy lub zminimalizowania jej ryzyka. Wielu pacjentów nie umie rozpoznać czynników ryzyka czy zmian próchnicowych oraz nie wiąże nawyków żywieniowych i higienicznych z postępującą próchnicą. Nie zna ich przyczyn i nie upatruje ich w swoich codziennych nawykach. Zwłaszcza dorośli pacjenci w obawie przed negatywną oceną, nie zadają pytań. Uczyń edukację stałym elementem wizyty pacjenta.


Zalecaj


Rekomenduj stosowanie produktów remineralizujących wczesne zmiany próchnicowe i produkty do codziennej higieny jamy ustnej stosowania codziennego. Przypominaj o nitkowaniu, wybieraj dla pacjenta najlepsze rozwiązania i technologie. Pacjenci nie potrafią dokonać właściwych wyborów szczoteczki, pasty, nitki czy płukanki. A przecież właściwa technologia wspomaga leczenie. Bądź przewodnikiem pacjenta w świecie zdrowej jamy ustnej.


Lecz


Lecz każdą zmianę próchnicową, aby zatrzymać postępowanie choroby.

Każde świadomie podjęte działanie zbliży nas do zmniejszenia problemu próchnicy w Polsce. Podejmij wyzwanie i walcz o przyszłość wolną od próchnicy. Przyłącz się do Wyzwania 10 na 10 https://bit.ly/3f0oGED


"Proszę Państwa, abyście zaangażowali się w zapobieganie próchnicy u wszystkich pacjentów w każdej grupie wiekowej: u dzieci, dorosłych i osób starszych. Wspólne działanie i wysiłek nas wszystkich pozwoli nam zrealizować cel Wyzwania 10/10." - prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak- Kowalczyk. Krajowy konsultant ds stomatologii dziecięcej, Prezes Środkowoeuropejskiego Oddzialu ACFF, Patron Wyzwania 10/10Polski oddział ACFF


Jak Państwo wiecie, całkiem niedawno został założony w Polsce polski oddział Sojuszu dla Przyszłości Wolnej od Próchnicy tzw. ACFF.Jakie są cele tego oddziału? Przede wszystkim propagowanie zdrowego stylu życia, zasad profilaktyki zapobiegania chorobie próchnicowej. I to zarówno jeśli chodzi o właściwe, prawidłowe odżywianie, jak i profilaktykę fluorkową i niefluorkowąpowiedziała podczas V konferencji PTSD prof. dr hab. n. med. Dorota Olczak- Kowalczyk. Krajowy konsultant ds stomatologii dziecięcej, Prezes Środkowoeuropejskiego Oddzialu ACFF, Patron Wyzwania 10/10Poznaj szczegóły Wyzwania! https://bit.ly/3f0oGED

bottom of page