Prof. Marzena Dominiak Prorektorem UM we Wrocławiu

Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego otrzymała oficjalną nominację do objęcia funkcji Prorektora ds. Strategii Rozwoju Uczelni Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.


– Funkcja prorektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu to ogromny prestiż, wyróżnienie ale również ogromna odpowiedzialność i pokładane nadzieje. Mam nadzieję stanąć na wysokości zadania. Strategia rozwoju uniwersytetu medycznego to strategia działania na wszystkich polach łączących dydaktykę, naukę, działalność kliniczną oraz aktywność zmierzająca do umiędzynarodowienia uczelni. W obszarze dydaktyki celem strategicznym  będzie pilne wdrożenie programu poprawy nauczania przeddyplomowego i rozwój kształcenia podyplomowego. Planuję stworzenie międzywydziałowego uniwersyteckiego centrum kształcenia podyplomowego, otwartego na współpracę międzynarodową, realizującego kształcenie na poziomie studiów master i szkoleń kliniczno – teoretycznych. Globalizacja nauki wymaga dodatkowo współpracy naukowej pomiędzy ośrodkami badawczym w kraju i zagranicą. Razem z prorektorem do spraw nauki będą starała się współpracować  i nawiązywać kontakty tak, aby Uniwersytet stał się ważnym i rozpoznawanym elementem interdyscyplinarnych międzynarodowych konsorcjów badawczych – mówi prof. Dominiak. Gratulujemy!


źródło: https://pts.net.pl/CO ROBIMY?

Jesteśmy największym multimedialnym portalem stomatologicznym w Polsce!

> Kursy stomatologiczne

> Edukacja dla stomatologów

> Promocja

> Sesje zdjęciowe

> Produkcja video dla firm

i gabinetów stomatologicznych  

OBSERWUJ:

Facebook

Instagram

YouTube

 

POLITYKA PRYWATNOŚCI