top of page

Prof. Marzena Dominiak Prorektorem UM we Wrocławiu

Prezydent Polskiego Towarzystwa Stomatologicznego otrzymała oficjalną nominację do objęcia funkcji Prorektora ds. Strategii Rozwoju Uczelni Uniwersytetu Medycznego im. Piastów Śląskich we Wrocławiu.


– Funkcja prorektora Uniwersytetu Medycznego we Wrocławiu to ogromny prestiż, wyróżnienie ale również ogromna odpowiedzialność i pokładane nadzieje. Mam nadzieję stanąć na wysokości zadania. Strategia rozwoju uniwersytetu medycznego to strategia działania na wszystkich polach łączących dydaktykę, naukę, działalność kliniczną oraz aktywność zmierzająca do umiędzynarodowienia uczelni. W obszarze dydaktyki celem strategicznym  będzie pilne wdrożenie programu poprawy nauczania przeddyplomowego i rozwój kształcenia podyplomowego. Planuję stworzenie międzywydziałowego uniwersyteckiego centrum kształcenia podyplomowego, otwartego na współpracę międzynarodową, realizującego kształcenie na poziomie studiów master i szkoleń kliniczno – teoretycznych. Globalizacja nauki wymaga dodatkowo współpracy naukowej pomiędzy ośrodkami badawczym w kraju i zagranicą. Razem z prorektorem do spraw nauki będą starała się współpracować  i nawiązywać kontakty tak, aby Uniwersytet stał się ważnym i rozpoznawanym elementem interdyscyplinarnych międzynarodowych konsorcjów badawczych – mówi prof. Dominiak. Gratulujemy!


źródło: https://pts.net.pl/bottom of page