top of page

PRZYPADKI: Dr Kris Owczarczak - Przypadek...

Przypadek ten został zaopatrzony; chirurgicznie przez Bernarda Zadrożnego, prace techniczne. wykonane wg moich wskazówek przez Dorotę Michalik, a Kris czyli ja wszystko złożyłem w jednym miejscu 10 lat temu.


(stan wyjściowy)


Pacjentka lat 35 w wieku 17-tu lat doznała urazu huśtawką. Wybity ząb 21 został replantowany, a utracony ząb 31 uzupełniony tradycyjnym mostem osadzonym na zębach 32 i 41. Na zdjęciach możemy zauważyć infraokluzję zęba 21, a dokumentacja radiologiczna ukazuje resorpcję jego korzenia.


Większość replantowanych zębów ulega częściowej ankylozie i jeśli ma to miejsce w okresie wzrostu pacjenta, objawia się to zaburzeniem wzrostu pionowego wyrostka zębodołowego co zaobserwować można pozycją 21. Zdjęcia pokazują naszą trudną i ciekawą drogę do przywrócenia funkcji i estetyki u naszej pacjentki. Zdjęcia po 10-ciu latach od implantacji również ukazują wstrzymanie wzrostu pionowego wyrostka. Trzeba o tym pamiętać. Dziękuję za uwagę


Prowizorium zawczasu przygotowaneŁatwa ekstrakcja

Prowizorium po ekstrakcji


Aby zobaczyć cały przypadek dr Krisa - dołącz do grupy!
bottom of page