top of page

PRZYPADKI: Dr Tomasz Zbożeń - KORONEKTOMIA / PET [PARTIAL EXTRACTION THERAPY]

Koronektomia jest bezpieczną (opinia na podstawie badań, publikacji oraz własnych doświadczeń), alternatywną metodą ochrony nerwu żuchwowego przez uszkodzeniami.Ze względu na brak długoletnich obserwacji oraz jednoznacznych procedur wzbudza kontrowersje.


Wymaga dokładnej i precyzyjnej rozmowy i opisu planowanego postępowania pacjentowi, celem akceptacji ryzyka i uzyskania świadomej zgody pacjenta.


Wskazania:

-unikanie ryzyka uszkodzenia, podrażnienia nerwu żuchwowego,

-unikanie ryzyka złamania blaszki językowej,

-unikanie zwiększonego ryzyka pozabiegowego złamania patologicznego żuchwy,

-ograniczone rozwarcie ust,

-konieczność usunięcia znacznego wolumenu kości,

-nasilone dolegliwości bólowe,


Przeciwwskazania:

- Do zabiegu PET (Partial Extraction Therapy) kwalifikować można wyłącznie zęby wolne od stanów zapalnych miazgi (bez zmian tk. okw., bez próchnicy).


Ryzyko:

- wczesne: nasilenie się objawów, wystąpienie stanu zapalnego: Nie mając możliwości jednoznacznej oceny, czy przyczyna stanu zapalnego leży w pozostawionych fragmentach korzeni, w takich przypadkach przeprowadzam kompletną ekstrakcję podczas rewizji.

- odległe: brak prawidłowego gojenia się kości i obecność krypty w miejscu usuniętej korony zatrzymanego zęba oraz znacznie mniej problematyczne: migracja korzeni w kierunku dokoronowym (jak np. na załączony przypadku)


Na około 30 pozostawionych fragmentów zatrzymanych dolnych trzonowców miałem 2 przypadki interwencji:

1. Nasilenie dolegliwości 4 dni po zabiegu. Rewizja, usunięcie pozostawionych fragmentów. Prawdopodobne przyczyna „niepowodzenia” – głęboka próchnica korony, prawdopodobnie stan zapalny miazgi. Niepowodzenie w cudzysłowiu, ponieważ to co było trudne do osiągnięcia podczas pierwszego zabiegu udało się uzyskać bardzo szybko, w komfortowych dla obu stron warunkach (wypoczęty pacjent otwierał szeroko usta, nowe, świeże znieczulenie, naruszone/zwichnięte korzenie były łatwiejsze do usunięcia)

2. Po 8 latach o zabiegu pacjentkę zaniepokoiło pojawienie się czegoś ostrego w okolicy usuwanego zęba. Fragment korzenia przebił dziąsło. Usunięty peanami (bez znieczulenia).


Dodatkowe uwagi:

-Informuję pacjenta o opcji niekompletnej ekstrakcji przed rozpoczęciem zabiegu, najlepiej na wizycie konsultacyjnej. Pacjent wyraża (lub nie wyraża) wcześniej zgodę na taki scenariusz.


(...)
Aby zobaczyć cały przypadek dr Tomasza Zbożenia - dołącz do grupy!
bottom of page