top of page

PRZYPADKI: Dr Tomasz Zbożeń - Niewielkich rozmiarów zmiana zapalna


Niewielkich rozmiarów zmiana zapalna tkanek okw. d. 23 powodowała znaczny dyskomfort ...Pacjent skierowany w celu kolejnego ponownego leczenia endodontycznego. Ze względu na szerokie opracowanie systemu kanałowego oraz brak poprawy po leczenie re-endo wykonano mikrochirurgiczną endodoncję (ME). Dolegliwości ustąpiły następnego dnia po zabiegu.


Pojedyncze, pionowe cięcie (w luźnej części błony śluzowej) minimalizuje traumę i praktycznie eliminuje ryzyko powikłań ze strony tk. miękkich (takich jak: recesja, zanik brodawki, blizna, parestezje), przyspiesza gojenie oraz skraca czas zabiegu.
(...)


Aby zobaczyć cały przypadek dr Tomasza Zbożenia - dołącz do grupy!
bottom of page