top of page

Weź udział w największym stomatologicznym wyzwaniu w Polsce!


Ponad 90% populacji Polski ma próchnicę. Stan uzębienia naszego społeczeństwa na przestrzeni lat uległ nieznacznej poprawie w zakresie frekwencji próchnicy,niemniej jednak zapadalność i intensywność próchnicy w Polsce jest jedną z wyższych wśród krajów europejskich.


(Źródło danych: MONITOROWANIE STANU ZDROWIA JAMY USTNEJ POPULACJI POLSKIEJ W LATACH 2016-2020 Ocena stanu zdrowia jamy ustnej i jego uwarunkowań w populacji polskiej w wieku 6, 10 i 15 lat w 2018 roku. Redakcja Dorota Olczak-Kowalczyk.)

Choroba dotyka zarówno dorosłych, jak i dzieci, a potrzeby w zakresie jej leczenia są niezaspokojone. Konieczna jest również edukacja prozdrowotna, gdyż jak wskazują eksperci, brak wiedzy i właściwych zachowań w zakresie higieny jamy ustnej i sposobu odżywiania jest głównym źródłem problemów populacji.

28 lutego 2020 roku eksperci w dziedzinie stomatologii i medycyny podpisali wspólną deklarację, aby zmniejszyć w ciągu 10 lat o 10% frekwencję próchnicy zębów mlecznych u dzieci w wieku 5 lat i zębów stałych u dzieci w wieku 12 lat. Wyzwanie będziemy realizować w latach 2020-2030, co roku skupiając się na innym temacie przewodnim.
„Podpisaliśmy deklarację, że wszyscy którzy pracują z dziećmi i nie tylko, bo także lekarze innych specjalności – w tym pediatrzy – zobowiązujemy się do tego, że podejmiemy się wszelkich działań zmierzających do obniżenia częstości i intensywności choroby próchnicowej (…) My eksperci stomatologii i medycyny – bo mamy też pediatrów – dołożymy starań, aby obniżyć w przyszłości częstość występowania i nasilenia próchnicy zębów w Polsce w każdej grupie wiekowej. Głównym celem i miernikiem naszych działań jest zmniejszenie w ciągu 10 lat o 10% frekwencji próchnicy zębów mlecznych u dzieci w wieku 5 lat i zębów stałych u dzieci w wieku 12 lat. (…) I mam nadzieję, że wszyscy Państwo weźmiecie udział w naszych akcjach ”. – powiedziała prof. Dorota Olczak-Kowalczyk podczas V Konferencji PTSD


„Stąd ja dołączam się do tych próśb Pani Profesor, abyśmy wszyscy byli razem”dodała prof. Marzena Dominik – szef PTS


Każde świadomie podjęte działanie zbliży nas do zmniejszenia problemu próchnicy w Polsce. Podejmij wyzwanie i walcz o przyszłość wolną od próchnicy.


Jak wziąć udział?


Zadeklaruj swój akces poprzez stronę https://bit.ly/3f0oGED


Wybierz te działania, które podejmie Twój gabinet, aby zminimalizować ryzyko próchnicy wśród dzieci, młodzieży i osób dorosłych. Następnie zostaw swoje dane w celu przekazania pakietu materiałów.

bottom of page