top of page

Wspólny wniosek zawodów medycznych o odwołanie ze stanowiska ministra zdrowia Adama Niedzielskiego02 Lip 2021

Bydgoszcz dnia 2 lipca 2021 r.

Komunikat OZZL do mediów

w sprawie wspólnego wniosku organizacji pracowników ochrony zdrowia o odwołanie ze stanowiska ministra zdrowia Adama Niedzielskiego Zarząd Krajowy Ogólnopolskiego Związku Zawodowego Lekarzy informuje, że w dniu wczorajszym 10 najwazniejszych i najbardziej reprezentatywnych organizacji reprezentujących zawody medyczne (związki i samorządy zawodowe) zwróciły się do Premiera RP, Prezydenta RP i Prezesa partii rządzącej o odwołanie ze stanowiska Ministra Zdrowia pana Adama Niedzielskiego.

Wspólny wniosek został wysłany w wyniku uchwał, podjętych odrębnie przez każdą z podpisanych organizacji, w których wyraziły one „wotum nieufności” wobec ministra Niedzielskiego. Powody tego „wotum nieufności” były różne w przypadku różnych organizacji, ale jeden motyw jest wspólny i powtarzający się: brak rzeczywistego dialogu z reprezentacją danego zawodu, zlekceważenie stanowiska określonego zawodu w konsultacjach dotyczących ustawy zmieniającej ustawę o płacach minimalnych w podmiotach leczniczych (przyjętej niedawno przez Sejm), przedstawianie nieprawdziwych informacji dotyczących zgody poszczególnych zawodów na proponowane przez ministra stawki płacy minimalnej. Szczegółowe uzasadnienie dla poszczególnych uchwał znajduje się w treści tych uchwał.

ZK OZZL wyraża nadzieję, że Premier, Prezydent i Prezes partii rządzącej nie zlekceważą, jak to zrobił minister Niedzielski, stanowiska najbardziej reprezentatywnych organizacji zawodowych poszczególnych zawodów medycznych i nie zechcą kontynuowania wojny ze środowiskiem medyków. Wojna ta skończy się bowiem źle przede wszystkim dla polskich pacjentów, o których rządzący – jak deklarują – dbają przede wszystkim. Przypominamy po raz kolejny: złe warunki pracy i płacy medyków w publicznej ochronie zdrowia będą skutkowały dalszym odpływem kadr medycznych do sektora prywatnego, emigracją do innych krajów lub porzucaniem zawodu, a gdy „nie ma medyków, nie ma też leczenia”.

Nie wolno spraw dotyczących warunków pracy i płacy uzgadniać z pominięciem lub z lekceważeniem stanowisk organizacji podpisanych pod tym wnioskiem. List z wnioskiem o odwołanie ministra Niedzielskiego oraz uchwały poszczególnych organizacji w tej sprawie – są dostępne (m. innymi) na stronie internetowej OZZL, a także na stronach innych organizacji. Zarząd Krajowy OZZL Krzysztof Bukiel – przewodniczący Zarządu pismo do premiera - tutaj pismo do prezydenta i prezesa PiS - identycznej treści Uchwały: - KIDL - NIPiP - KIF - NRL -OZZL - OZZPiP -OZZTMR - OZZPDMiF - MSWiA


źródło: ozzl.org.pl

bottom of page